Ex IMI Giovanni Savegnago con Sindaco Marangon e Presidente Fanti Romio CAMISANO Agosto 2019

Ex IMI Giovanni Savegnago con Sindaco Marangon e Presidente Fanti Romio CAMISANO Agosto 2019